Aktuellt

Gratis vaccin mot covid-19

När vaccineringen mot covid-19 sätter igång i Sverige kommer det att vara gratis för den som tar vaccinet, meddelade regeringen. Ingen ska behöva avstå från den trygghet ett vaccin ger för att pengar saknas.

Vaccinet ska vara gratis för alla som tar det Vaccineringen kommer vara gratis för den som tar vaccinet. Ingen ska behöva avstå från den trygghet ett vaccin ger, för att pengar saknas. Vaccineringen ska ske efter behov I vaccinationsplanen har Folkhälsomyndigheten redan slagit fast att äldre, personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade…

Läs mer

Budget 2021: Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen. Klicka nedan för att se statsbudgeten för nästa år – ett kraftfullt grönt återstartspaket för fler jobb, en starkare välfärd och en snabbare klimatomställning. Med vår budget blir det omkring 75 000 nya jobb i Sverige nästa år. https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2020-09-21-budget-2021-tillsammans-ska-vi-jobba-sverige-ur-krisen

Läs mer

Socialdemokraterna i Kungsbackas skuggbudget för 2021

En välfärd för hela Kungsbacka 2021 Vår gemensamma välfärd kommer Socialdemokraterna alltid att värna! Vi är medvetna om det allvarliga ekonomiska läge som Sverige befinner sig i. Kungsbacka kommun är naturligtvis påverkad av den rådande situationen. På grund av osäkerheten kring pandemins utveckling förväntas ytterligare statliga satsningar som vi i skrivande stund inte känner till…

Läs mer

Socialdemokraterna i Kungsbackas 1:a maj-firande!

Välkommen att ta del av Socialdemokraterna i Kungsbackas digitala 1:a maj-firande. Filmen ligger också på vår Facebook-sida. För komma till helskärms-läge så klicka på den lilla fyrkanten i filmens nedre högra hörne.

Efter vår sändning skall ni inte missa vårt nationella firande. Ni kan bland annat se det här: https://www.socialdemokraterna.se/forsta-maj-2020 Sändningen går också att se på Socialdemokraterna och LO:s Facebook-sidor samt på Socialdemokraternas Youtube

Läs mer

Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan i början av mars tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat en rad förslag i fem extra ändringsbudgetar på skarpa åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Nu har regeringen överlämnat den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudget för 2020 till riksdagen.

Vårbudgeten 2020 på fem minuter

Läs mer

Regeringens åtgärder med anledning av coronaviruset

Här hittar du nyheter och länkar om regeringens arbetete kring coronaviruset: https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2020-04-16-regeringens-atgarder-med-anledning-av-coronaviruset

Läs mer

Stora tillskott till välfärd och trygghet redan i år

Redan i budgetpropositionen för 2020 gjordes stora tillskott till välfärden. Utöver 5 nya välfärdsmiljarder gjordes också riktade satsningar på skolan och vården. Sedan budgetpropositionen lades har tillväxtprognosen för innevarande år 2020 sänkts samtidigt som prognosen för det strukturella sparandet reviderats upp. Det möjliggör nödvändiga investeringar i välfärden. Tillskotten till välfärden och tryggheten görs inom ramen…

Läs mer
facebook Twitter Email