Gratis vaccin mot covid-19

När vaccineringen mot covid-19 sätter igång i Sverige kommer det att vara gratis för den som tar vaccinet, meddelade regeringen. Ingen ska behöva avstå från den trygghet ett vaccin ger för att pengar saknas.

Vaccinet ska vara gratis för alla som tar det

Vaccineringen kommer vara gratis för den som tar vaccinet. Ingen ska behöva avstå från den trygghet ett vaccin ger, för att pengar saknas.

Vaccineringen ska ske efter behov

I vaccinationsplanen har Folkhälsomyndigheten redan slagit fast att äldre, personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade grupper för att först få vaccinet. De som är i allra störst behov av vaccinet ska få det först.

  1. Personer som bor på äldreboenden och personal som arbetar där.
  2. Personer med hemtjänst och personer som bor i deras hushåll samt hemtjänstpersonal.
  3. Sjukvårdspersonal.
  4. Personer som är 70 år och äldre samt personer som uppbär riksgruppsersättning.
  5. Därefter alla mellan 18 och 70 år. Om vaccintillgången kräver det kommer erbjudandet att ske åldersvis uppifrån.

Sverige ska vara redo för vaccinering

När vaccin kommer ska Sverige ska vara redo att sätta igång vaccinationerna. Regeringen har tidigare avsatt totalt 4,5 miljarder kronor till Folkhälsomyndigheten för inköp av vaccin. Nu avsätter regeringen även 300 miljoner kronor för att stärka regionernas pågående förberedelser för att effektivt kunna genomföra vaccination.

Sverige har ingått flera avtal för inköp för att säkra vaccin till hela befolkningen

Sverige har hittills tecknat avtal om så många doser av olika vaccin att det räcker till hela befolkningen, under förutsättning att de aktuella vaccinen blir godkända för användning. Sverige har tidigare gått med i EU-gemensamma avtal om vaccin från AstraZeneca och Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech och CureVac.

Idag meddelade regeringen att Sverige även ingår EU-gemensamt avtal om att köpa vaccin från Moderna vilket kommer ge Sverige tillgång till ca 1,8 miljoner doser av Modernas vaccin, förutsatt att vaccinet godkänds för användning. Samtidigt pågår förhandlingar på EU-nivå pågår samtidigt med andra intressanta vaccinutvecklare.

facebook Twitter Email