Vi bygger Halland med en starkare välfärd

Den 20 november samlades Socialdemokraterna i Halland för valkonferens. Förutom att besluta om kandidater till riksdagsvalet och regionvalet beslutade även representanter för medlemmarna om ett nytt politiskt handlingsprogram.

Handlingsprogrammet beskriver inriktningen för den politiken som kommer drivas av Socialdemokraterna i Region Halland. Det är ett omfattande program som beskriver förslag för att bekämpa den psykiska ohälsan, förbättra läget för personalen och möta framtidens utmaningar Region Halland står inför.

Du hittar vårt regionala handlingsprogram här!

facebook Twitter Email