Vår politik

Ett bättre Sverige för alla
”Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra”.
Inledningen till Socialdemokraternas partiprogram fångar något väsentligt som vår svenska samhällsmodell bygger på. Det handlar om framtidstron och politiken som ett verktyg för att alla ska kunna utvecklas i ett jämlikt och jämställt Sverige. Ett land där alla -och inte bara de rika- ska känna frihet, trygghet och just framtidstro.
Konkret innebär den svenska modellen en offentligt finansierad, allmän välfärd för alla där var och en bidrar till och får del av tryggheten på samma villkor. Alla som kan jobba ska jobba. I den svenska modellen ingår även ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi ska ha löner som man kan leva på och en växande ekonomi som kommer alla tillgodo.
Men under de åtta borgerliga åren uppstod sprickor i den svenska modellen. Ofinansierade skattesänkningar, ökad arbetslöshet, privatiseringar och nedskärningar vidgade klyftorna och försämrade välfärden. Nu utvecklar vi istället den svenska modellen genom ett omfattande samhällsbygge. Vi har fått ordning på ekonomin, höjer kvaliteten i skolan, vården och omsorgen, stoppar vinstjakten i välfärden, bekämpar arbetslösheten, integrerar våra nyanlända och sätter fart på bostadsbyggandet. Krafttag tas mot brottsligheten.

Sverige går att förändra!

Ett bättre Kungsbacka för alla
Kungsbacka är en bra kommun att bo och leva i. Vi är en del av storstadsregionen Göteborg med stort utbud av utbildning, jobb och kultur. Men vi hör även till Halland med landskapets omväxlande natur och lugnare rytm.  En hel del kan dock förbättras i Kungsbacka, den borgerliga majoriteten har misslyckats på flera områden. Vi vill ha fler jobb till vår kommun. Därför vill vi investera i utbildning, nya ”gröna” arbetstillfällen och konkurrenskraftigare näringsliv. För att det ska lyckas behövs mer mark för de nya företagen vilket förutsätter bättre planering från kommunens sida. Kungsbacka halkar också efter när det gäller bostäder. Vi har akut bostadsbrist vilket slår hårt särskilt mot våra ungdomar samtidigt som jobben och tillväxten hämmas. Socialdemokraterna i Kungsbacka vill se fler hyreslägenheter, studentbostäder, bra bostäder för våra äldre samt fler klimatsmarta hus. Välfärden för alla måste gå att lita på genom hela livet. Vi har många förslag på förbättringar. Det kan du läsa mer om på vår hemsida. Ett exempel är att satsningar ska göras på förskola och skola så att det inte blir för många barn i barngrupper och lågstadieklasser. Ett annat exempel är krafttag mot den psykiska ohälsan bland unga genom att förstärka Elevhälsan. Det är också nödvändigt med aktivare insatser för friskare arbetsplatser inte minst inom människonära yrken som vård och omsorg. Vi vill ha större lokalt ansvar för miljö och klimat. Kungsbacka måste bli en miljökommun i framkant. Det handlar om en mängd åtgärder alltifrån bättre miljötänk vid markexploatering och bostadsplanering till fler cykelbanor.

Kungsbacka går att förändra!

Ett bättre Halland för alla
Vårt Halland är bra att bo och leva i. Men det gäller inte överallt och för alla. Därför vill vi Socialdemokrater utveckla välfärden så att den verkligen gäller för alla.
Region Halland ansvarar för sjukvården och där behövs förändringar så det blir lättare för alla hallänningar att få snabbare och bättre vård. Vi vill att mer vård ska utföras nära dig som patient. Därför behövs satsningar på vårdcentralerna. De ska vara öppna längre och väntetiderna måste kortas. Du ska kunna få mer vård på din vårdcentral och slippa hamna i väntrummet till sjukhusakuten. Den psykiska ohälsan ökar och därför behövs fler kuratorer och psykologer på vårdcentralerna
För att sjukvården ska fungera bättre för dig behövs mer fast personal. Det är även angeläget att vårdpersonalen får bättre arbetsmiljö för att minska stress och ohälsa.
Regionen är en stor arbetsgivare som kan bidra till fler jobb. Vi därför ha 20 procent fler praktikplatser, trainees och sommarjobb. Det behövs snabbspår för nya svenskar som kan få praktik samtidigt som de lär sig svenska.

Halland går att förändra!

facebook Twitter Email