Arbetarekommunens Styrelse

Ledamöter
Ann-Louise Lundqvist      Ordförande
Jonas Strand    
Vice ordförande
Åsa Andersson    
Kassör
Johan Tolinsson    
Facklig ledare
Birgitta Litsegård  
Studieledare
Martin Aronsson
Maj-Britt Rane Andersson
Magdalena Sundqvist
Mikael Delin

Ersättare
Ingela Hansson
Fredrik Rohdén
Hans-Olof Werner

facebook Twitter Email