Arbetarekommunens Styrelse

Ledamöter
Ann-Louise Lundqvist      Ordförande
Jonas Strand    
Vice ordförande
Per Axel Landström   
Kassör
Johan Tolinsson    
Facklig ledare
Susann Petrusson   
Studieledare
Martin Aronsson
Maj-Britt Rane Andersson
Magdalena Sundqvist
Anders Peterson

Ersättare
Ingela Hansson
Susanne Arvidsson
Per Gunnarsson
Åsa Andersson

facebook Twitter Email