Aktuellt

Regeringens åtgärder med anledning av coronaviruset

Här hittar du nyheter och länkar om regeringens arbetete kring coronaviruset: https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2020-04-16-regeringens-atgarder-med-anledning-av-coronaviruset

Läs mer

Stora tillskott till välfärd och trygghet redan i år

Redan i budgetpropositionen för 2020 gjordes stora tillskott till välfärden. Utöver 5 nya välfärdsmiljarder gjordes också riktade satsningar på skolan och vården. Sedan budgetpropositionen lades har tillväxtprognosen för innevarande år 2020 sänkts samtidigt som prognosen för det strukturella sparandet reviderats upp. Det möjliggör nödvändiga investeringar i välfärden. Tillskotten till välfärden och tryggheten görs inom ramen…

Läs mer
facebook Twitter Email