Regeringen satsar miljardbelopp på att stärka den nära vården samt kvinnors hälsa.

I veckan presenterade den Socialdemokratiskt ledda regeringen ett par välbehövliga välfärdssatsningar. satsar under året 1,5 miljarder för att ytterligare stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården. Pengarna ska gå till bland annat regionernas arbete med en sammanhållen vårdkedja från graviditet till förlossning och eftervård, HPV-screening och stärkt vård för personer som blivit utsatta för sexuellt våld eller könsstympning. Samtidigt har Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommit överens om en ny miljardsatsning på sjukvården med fokus på att förbättra den nära vården. Satsningen omfattar 6,8 miljarder kronor för år 2021.

Satsningar på kvinnors hälsa:
Det finns fortfarande omotiverade skillnader mellan kvinnors och mäns tillgång till vård och kvaliteten på vården. Det här är oacceptabelt, vården måste bli jämlik och vården som riktas specifikt till kvinnor ska förbättras.

Regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har sedan tidigare en treårig överenskommelse för att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården. Sedan 2015 har 6,1 miljarder satsats på det här området och regionerna har hittills påbörjat mer än 1 100 insatser för att stärka graviditetsvårdkedjan, neonatalvården samt vård till kvinnor. Vi ser nu äntligen en tydlig nedåtgående trend vad gäller förlossningsskadorna. Mellan åren 2013–2018 har andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar i bäckenbotten, grad tre och fyra, minskat från 3,6 till 2,6 procent. Det innebär en nedgång på nästan 30 procent.

Utvecklingen går åt rätt håll, men vi måste göra mer. Regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har nu tecknat en tilläggsöverenskommelse för att ytterligare stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården. Totalt satsas 1,5 miljarder kronor under 2021. Medel ska gå till bland annat regionernas arbete med en sammanhållen vårdkedja från graviditet till förlossning och eftervård, HPV-screening och stärkt vård för personer som blivit utsatta för sexuellt våld eller könsstympning.

Satsning på god och nära vård:
Oavsett var i Sverige du bor ska du känna dig trygg med att vården fungerar bra. Nu förstärker den socialdemokratiskt ledda regeringen vården ytterligare under år 2021.

Det här är de nya satsningarna:

3,2 miljarder kronor till regioner och kommuner för att förbättra nära vården, särskilt primärvården. 200 miljoner kronor går till arbetet med att utveckla funktionen fast läkarkontakt i primärvården.
3,3 miljarder till omställning för medarbetare i vården
200 miljoner för att utveckla digital vård
85 miljoner för att stärka ambulanssjukvården i hela landet

facebook Twitter Email