Regionfullmäktige

Nedanstående representerar Socialdemokraterna i Kungsbacka i Regionfullmäktige. Vi har tre ordinarie platser i regionfullmäktige.

Jonas Strand  Ledamot

Helen Ung Le  Ledamot

Martin Hjulström Ledamot

Mikael Delin  Ledamot

facebook Twitter Email