Regionfullmäktige

Nedanstående representerar Socialdemokraterna i Kungsbacka i Regionfullmäktige. Vi har tre ordinarie platser i regionfullmäktige.

Jonas Strand  Ledamot

Helen Ung Le  Ledamot

Martin Aronsson  Ledamot

Susanne Arvidsson   ersättare

Mikael Delin  ersättare

facebook Twitter Email