Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Halland

I dag har Kungsbackas förstanamn på kommunfullmäktigelistan, Magdalena Sundqvist, haft lunchmöte med infrastrukturminister Tomas Eneroth. Med på mötet var socialdemokratiska kommunal- och regionråd från hela Halland.

-Det är glädjande att vår infrastrukturminister besöker Halland för att lyssna in våra behov av god kapacitet i infrastrukturen, säger Magdalena Sundqvist. 

Under mötet diskuterades långsiktiga infrastrukturinvesteringar i både region och kommuner. Fram till och med 2033 planerar den socialdemokratiska ministern att satsningar till ett värde av 900 miljarder kronor ska göras. Detta är 173 miljarder mer än i tidigare satsningar. Förutom detta så berättade ministern under mötet bland annat om satsningar som görs för att transportsektorn ska kännetecknas av ordning och reda. Man vill skärpa lagstiftningen för att stoppa de åkerier som idag systematiskt använder sig av dumpade löner och kör med bristande trafiksäkerhet.

Under besöket mötte infrastrukturministern också polisen i Halland. I samband med detta berättade infrastrukturministern om de möjligheter som givits polisen i form av höjda bötesbelopp när det gäller kör- och vilotider samt möjligheter för polisen att klampa lastbilar som bryter mot de svenska lagar och regler.  

Magdalena Sundqvist tog tillfället i akt och förmedlade de behov som Kungsbacka har kring sin infrastruktur. Förutom det som redan finns i den internationella infrastrukturplanen, framförde hon önskemål om fyrspår i järnvägen mellan Kungsbacka C och Göteborg samt ett förbigångsspår vid Lekarekulle. 

-Under mötet lovade infrastrukturminister Tomas Eneroth att han ska komma på besök till Kungsbacka och själv se vilka möjligheter och förutsättningar det finns hos oss. Det ser jag verkligen fram emot, säger Magdalena Sundqvist. 

facebook Twitter Email