Rapport från valkonferens 2022-01-27

Torsdag kväll den 27 januari hade Socialdemokraterna i Kungsbacka sin valkonferens för att ta listan inför valet till kommunfullmäktige kommande mandatperiod. På grund av rådande pandemi fick mötet bli digitalt. Ändå hade över 45 medlemmar anslutit sig, vilket visar att intresset är stort i partiet att vara delaktiga i processen med att forma framtidens lag….

Läs mer

Vi bygger Halland med en starkare välfärd

Den 20 november samlades Socialdemokraterna i Halland för valkonferens. Förutom att besluta om kandidater till riksdagsvalet och regionvalet beslutade även representanter för medlemmarna om ett nytt politiskt handlingsprogram. Handlingsprogrammet beskriver inriktningen för den politiken som kommer drivas av Socialdemokraterna i Region Halland. Det är ett omfattande program som beskriver förslag för att bekämpa den psykiska…

Läs mer

Vårt digitala första maj-firande!

Läs mer

Socialdemokraterna vill bevara Alléskolan

Lyssna på vårt kommunalråd Eva Borg om att Socialdemokraterna i Kungsbacka vill bevara Alléskolan för kommande generationer.

Läs mer

Regeringen satsar miljardbelopp på att stärka den nära vården samt kvinnors hälsa.

I veckan presenterade den Socialdemokratiskt ledda regeringen ett par välbehövliga välfärdssatsningar. satsar under året 1,5 miljarder för att ytterligare stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården. Pengarna ska gå till bland annat regionernas arbete med en sammanhållen vårdkedja från graviditet till förlossning och eftervård, HPV-screening och stärkt vård för personer som blivit utsatta för sexuellt våld eller könsstympning. Samtidigt har Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommit överens om en ny miljardsatsning på sjukvården med fokus på att förbättra den nära vården. Satsningen omfattar 6,8 miljarder kronor för år 2021.

Satsningar på kvinnors hälsa: Det finns fortfarande omotiverade skillnader mellan kvinnors och mäns tillgång till vård och kvaliteten på vården. Det här är oacceptabelt, vården måste bli jämlik och vården som riktas specifikt till kvinnor ska förbättras. Regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har sedan tidigare en treårig överenskommelse för att stärka kvinnors hälsa…

Läs mer

Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Det nya nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och är utformat på liknande sätt som det så kallade omställningsstödet där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till. Det nya stödet är dock mer generöst. Genom stödet ska företag som har tappat all sin omsättning under en period…

Läs mer

Gratis vaccin mot covid-19

När vaccineringen mot covid-19 sätter igång i Sverige kommer det att vara gratis för den som tar vaccinet, meddelade regeringen. Ingen ska behöva avstå från den trygghet ett vaccin ger för att pengar saknas.

Vaccinet ska vara gratis för alla som tar det Vaccineringen kommer vara gratis för den som tar vaccinet. Ingen ska behöva avstå från den trygghet ett vaccin ger, för att pengar saknas. Vaccineringen ska ske efter behov I vaccinationsplanen har Folkhälsomyndigheten redan slagit fast att äldre, personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade…

Läs mer

Budget 2021: Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen. Klicka nedan för att se statsbudgeten för nästa år – ett kraftfullt grönt återstartspaket för fler jobb, en starkare välfärd och en snabbare klimatomställning. Med vår budget blir det omkring 75 000 nya jobb i Sverige nästa år. https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2020-09-21-budget-2021-tillsammans-ska-vi-jobba-sverige-ur-krisen

Läs mer

Socialdemokraterna i Kungsbackas skuggbudget för 2021

En välfärd för hela Kungsbacka 2021 Vår gemensamma välfärd kommer Socialdemokraterna alltid att värna! Vi är medvetna om det allvarliga ekonomiska läge som Sverige befinner sig i. Kungsbacka kommun är naturligtvis påverkad av den rådande situationen. På grund av osäkerheten kring pandemins utveckling förväntas ytterligare statliga satsningar som vi i skrivande stund inte känner till…

Läs mer

Socialdemokraterna i Kungsbackas 1:a maj-firande!

Välkommen att ta del av Socialdemokraterna i Kungsbackas digitala 1:a maj-firande. Filmen ligger också på vår Facebook-sida. För komma till helskärms-läge så klicka på den lilla fyrkanten i filmens nedre högra hörne.

Efter vår sändning skall ni inte missa vårt nationella firande. Ni kan bland annat se det här: https://www.socialdemokraterna.se/forsta-maj-2020 Sändningen går också att se på Socialdemokraterna och LO:s Facebook-sidor samt på Socialdemokraternas Youtube

Läs mer
facebook Twitter Email