Svar från (S) gällande Sjöaremossen

I en insändare kritiseras Peter Söderberg för sitt agerande vad det gäller omdiskuterade Sjöaremossen.

Efter beslutet i Nämnden för Fritid och Folkhälsa lade Moderaterna upp en notis om detta på sin hemsida. Magdalena Sundqvist (S) Thomas Johansson (S) bemöter detta i nedanstående insändare.   ”Lögn och förtal om Sjöaremossen”

Läs mer

Vårbudgeten 2017

Idag presenterar regeringen en vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken, inklusive nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen. De offentliga finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.

– Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa överskott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden. Det har placerat oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen…

Läs mer

700 miljoner extra till polisen redan i vårbudgeten

Polisen kommer redan i vårbudgeten att få ytterligare 700 miljoner kronor för att stärka arbetet mot brottsligheten. Detta utöver de två miljarder som regeringen redan ökar polisens resurser. Jag återkommer mycket snart med fler åtgärder för att stärka svensk polis. I kampen mot brottsligheten ska det inte råda något tvivel om vilken som är den…

Läs mer

Regeringen sänker pensionärsskatten

Idag kunde Magdalena Andersson och Stefan Löfven meddela att regeringen nu tänker sänka pensionärsskatten för 1,4 miljoner av Sveriges pensionärer.

De som varit med och byggt vårt land ska ha en bra pension. Därför har det varit ett vallöfte från oss socialdemokrater att ta itu med den orättvisa pensionärsskatten som de borgerliga införde. Läs mer här!

Läs mer

Vinn fika med Ygeman

Sverige behöver fler som dig. För att skapa ett tryggare samhälle utan växande klyftor mellan människor behöver vi bli fler medlemmar i Socialdemokraterna. Läs mer!

Läs mer

Årsmöte 2017

Alla medlemmar i Kungsbacka arbetarekommun är välkomna på årsmöte söndagen den 26 mars klockan 13:00 på ABF i Kungsbacka.
Läs mer

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sedan kan du börja skriva!

Läs mer
facebook Twitter Email