Listan till kommunfullmäktige Listan till regionfullmäktige Listan till riksdagen

Stora tillskott till välfärd och trygghet redan i år

Redan i budgetpropositionen för 2020 gjordes stora tillskott till välfärden. Utöver 5 nya välfärdsmiljarder gjordes också riktade satsningar på skolan och vården. Sedan budgetpropositionen lades har tillväxtprognosen för innevarande år 2020 sänkts samtidigt som prognosen för det strukturella sparandet reviderats upp. Det möjliggör nödvändiga investeringar i välfärden. Tillskotten till välfärden och tryggheten görs inom ramen…

Läs mer

Listan till Kommunfullmäktige klubbad!

Torsdagen den 1:e mars hade Kungsbacka arbetarekommun valkonferens i fullmäktigesalen på stadshuset. Ett välbesökt arrangemang som slutligen beslutade om följande kommunfullmäktigelista för kommande mandatperiod.

På fotot längst ner från vänster Britt Tönnberg plats 13, May-Louise Flyrin 19, Elisabeth Lyckevall 5, Maj-britt Rane-andersson 9, Dannie Schulz 11, Eva Borg 1, Johan Tolinsson 2, Vanja Elsilä 15, Magdalena Sundqvist 3, Jonas Hjelte 6 och Sara Heikkinen Breitholtz 7. Bakre raden från vänster Jan Byvik 18, Gert Svensson 12, Rickard Wäst 8,…

Läs mer

Regeringen vill se utökat rökförbud för att förebygga cancer

Prognoser visar att över 100 000 personer kommer att insjukna i cancer till år 2040, idag uppgår samhällets kostnader för cancer till ungefär 36 miljarder kronor. Rökning är en av de tyngsta bidragande orsakerna till att cancer senare utvecklas. För att förebygga detta föreslår regeringen nu rökförbud på flera offentliga platser, däribland lekplatser och tågperronger….

Läs mer

Ny pensionsöverenskommelse

Nu höjs grundpensionen – vanligt folk ska en trygg och bra pension. Socialdemokraterna gör nu i en ny blocköverskridande överenskommelse nödvändiga förändringar för att reformera pensionssystemet. Läs mer om överenskommelsen här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2017/blockoverskridande-overenskommelse-for-langsiktigt-hojda-och-trygga-pensioner/

Läs mer

Höjt barnbidrag

Den stora nyheten i höstbudgeten var att barnbidraget höjs med 200 kr i månaden från mars 2018. Det är en viktig fråga för att barnfamiljerna ska få det bättre. I Halland handlar det om drygt 42 000 familjer som får mer pengar. Både barnbidraget och studiehjälpen (som används av främst gymnasieungdomar) höjs med 200 kr. Läs…

Läs mer

Reformer för Sverige: Regeringen sänker pensionärsskatten ännu mer

”De som varit med och byggt upp vårt land och grunden för vår välfärd ska ha en trygg och bra pension. Det är en del av den svenska modellen. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas på annat sätt än arbetsinkomster. Det handlar om rättvisa mellan generationer och är en självklarhet för vår regering.”

Idag gick Magdalena Andersson och Stefan Löfven ut med att regeringen sänker pensionärsskatten ännu mer än vad som tidigare var utlovat. De fördubblar satsningen 2018 och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska tas bort helt till 2020. Detta är den enskilt största satsningen i budgeten, berättade Löfven på presskonferensen, och det är en skattesänkning på…

Läs mer

Svar från (S) gällande Sjöaremossen

I en insändare kritiseras Peter Söderberg för sitt agerande vad det gäller omdiskuterade Sjöaremossen.

Efter beslutet i Nämnden för Fritid och Folkhälsa lade Moderaterna upp en notis om detta på sin hemsida. Magdalena Sundqvist (S) Thomas Johansson (S) bemöter detta i nedanstående insändare.   ”Lögn och förtal om Sjöaremossen”

Läs mer

Vårbudgeten 2017

Idag presenterar regeringen en vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken, inklusive nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen. De offentliga finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.

– Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa överskott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden. Det har placerat oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen…

Läs mer

700 miljoner extra till polisen redan i vårbudgeten

Polisen kommer redan i vårbudgeten att få ytterligare 700 miljoner kronor för att stärka arbetet mot brottsligheten. Detta utöver de två miljarder som regeringen redan ökar polisens resurser. Jag återkommer mycket snart med fler åtgärder för att stärka svensk polis. I kampen mot brottsligheten ska det inte råda något tvivel om vilken som är den…

Läs mer

Regeringen sänker pensionärsskatten

Idag kunde Magdalena Andersson och Stefan Löfven meddela att regeringen nu tänker sänka pensionärsskatten för 1,4 miljoner av Sveriges pensionärer.

De som varit med och byggt vårt land ska ha en bra pension. Därför har det varit ett vallöfte från oss socialdemokrater att ta itu med den orättvisa pensionärsskatten som de borgerliga införde. Läs mer här!

Läs mer

Idécafé  31 mars
 kl 18.30 – 20.00
Esteten på ABF
Verkstadsgata 14,

Tema: återkommer
Kan du inte komma denna gång så anteckna tisdagskvällar jämna veckor i din almanacka så du inte bokar annat de kvällarna.

Anmäl er gärna så att vi vet att fikat räcker till alla.
Välkomna!
Ingemar, Jan och Åke
 

 

facebook Twitter Email