Socialdemokraterna i Kungsbackas skuggbudget för 2021

En välfärd för hela Kungsbacka 2021 Vår gemensamma välfärd kommer Socialdemokraterna alltid att värna! Vi är medvetna om det allvarliga ekonomiska läge som Sverige befinner sig i. Kungsbacka kommun är naturligtvis påverkad av den rådande situationen. På grund av osäkerheten kring pandemins utveckling förväntas ytterligare statliga satsningar som vi i skrivande stund inte känner till…

Läs mer

Socialdemokraterna i Kungsbackas 1:a maj-firande!

Välkommen att ta del av Socialdemokraterna i Kungsbackas digitala 1:a maj-firande. Filmen ligger också på vår Facebook-sida. För komma till helskärms-läge så klicka på den lilla fyrkanten i filmens nedre högra hörne.

Efter vår sändning skall ni inte missa vårt nationella firande. Ni kan bland annat se det här: https://www.socialdemokraterna.se/forsta-maj-2020 Sändningen går också att se på Socialdemokraterna och LO:s Facebook-sidor samt på Socialdemokraternas Youtube

Läs mer

Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan i början av mars tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat en rad förslag i fem extra ändringsbudgetar på skarpa åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Nu har regeringen överlämnat den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudget för 2020 till riksdagen.

Vårbudgeten 2020 på fem minuter

Läs mer

Regeringens åtgärder med anledning av coronaviruset

Här hittar du nyheter och länkar om regeringens arbetete kring coronaviruset: https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2020-04-16-regeringens-atgarder-med-anledning-av-coronaviruset

Läs mer

Stora tillskott till välfärd och trygghet redan i år

Redan i budgetpropositionen för 2020 gjordes stora tillskott till välfärden. Utöver 5 nya välfärdsmiljarder gjordes också riktade satsningar på skolan och vården. Sedan budgetpropositionen lades har tillväxtprognosen för innevarande år 2020 sänkts samtidigt som prognosen för det strukturella sparandet reviderats upp. Det möjliggör nödvändiga investeringar i välfärden. Tillskotten till välfärden och tryggheten görs inom ramen…

Läs mer

Listan till Kommunfullmäktige klubbad!

Torsdagen den 1:e mars hade Kungsbacka arbetarekommun valkonferens i fullmäktigesalen på stadshuset. Ett välbesökt arrangemang som slutligen beslutade om följande kommunfullmäktigelista för kommande mandatperiod.

På fotot längst ner från vänster Britt Tönnberg plats 13, May-Louise Flyrin 19, Elisabeth Lyckevall 5, Maj-britt Rane-andersson 9, Dannie Schulz 11, Eva Borg 1, Johan Tolinsson 2, Vanja Elsilä 15, Magdalena Sundqvist 3, Jonas Hjelte 6 och Sara Heikkinen Breitholtz 7. Bakre raden från vänster Jan Byvik 18, Gert Svensson 12, Rickard Wäst 8,…

Läs mer

Regeringen vill se utökat rökförbud för att förebygga cancer

Prognoser visar att över 100 000 personer kommer att insjukna i cancer till år 2040, idag uppgår samhällets kostnader för cancer till ungefär 36 miljarder kronor. Rökning är en av de tyngsta bidragande orsakerna till att cancer senare utvecklas. För att förebygga detta föreslår regeringen nu rökförbud på flera offentliga platser, däribland lekplatser och tågperronger….

Läs mer

Ny pensionsöverenskommelse

Nu höjs grundpensionen – vanligt folk ska en trygg och bra pension. Socialdemokraterna gör nu i en ny blocköverskridande överenskommelse nödvändiga förändringar för att reformera pensionssystemet. Läs mer om överenskommelsen här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2017/blockoverskridande-overenskommelse-for-langsiktigt-hojda-och-trygga-pensioner/

Läs mer

Höjt barnbidrag

Den stora nyheten i höstbudgeten var att barnbidraget höjs med 200 kr i månaden från mars 2018. Det är en viktig fråga för att barnfamiljerna ska få det bättre. I Halland handlar det om drygt 42 000 familjer som får mer pengar. Både barnbidraget och studiehjälpen (som används av främst gymnasieungdomar) höjs med 200 kr. Läs…

Läs mer

Reformer för Sverige: Regeringen sänker pensionärsskatten ännu mer

”De som varit med och byggt upp vårt land och grunden för vår välfärd ska ha en trygg och bra pension. Det är en del av den svenska modellen. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas på annat sätt än arbetsinkomster. Det handlar om rättvisa mellan generationer och är en självklarhet för vår regering.”

Idag gick Magdalena Andersson och Stefan Löfven ut med att regeringen sänker pensionärsskatten ännu mer än vad som tidigare var utlovat. De fördubblar satsningen 2018 och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska tas bort helt till 2020. Detta är den enskilt största satsningen i budgeten, berättade Löfven på presskonferensen, och det är en skattesänkning på…

Läs mer
facebook Twitter Email