Omöjligt få tag i en lägenhet i Kungsbacka.

Det står runt 7000 i kö i Kungsbacka för att få en lägenhet. Och hittills under 2023 har det inte byggts en enda hyresrätt i Kungsbacka!

Hittills i år har inte en enda ny hyresrätt byggts färdig och släppts på marknaden i Kungsbacka. Det visar kommunens egen rapportering till SCB. När kommunstyrelsen klubbar nya bostadsområdet Voxlöv, skrotas målet att en tredjedel ska byggas som hyresrätter. Beslutet drevs igenom av M, KD och SD, på initiativ av Moderaterna. Det här beslutet går helt emot vad ledande moderater sa i valrörelsen – då lyfte man fram att en tredjedel av nybyggen skulle vara hyresrätter.

Snart har vi ingenting att erbjuda alla våra 20-30-åringar, alla de som börjar etablera sig på arbetsmarknaden och som vill flytta hemifrån. Det blir dessutom mycket svårare att bo kvar i kommunen vid skilsmässa om man inte omgående har råd att köpa två bostäder.

Socialdemokraterna har i alla år yrkat på att hälften av all nyproduktion ska vara hyresrätter och så kommer det även se ut i framtiden. I Kungsbacka måste vi bygga blandade upplåtelseformer och där är hyresrätter en viktig del.

facebook Twitter Email