Regeringen växlar upp kampen mot kriminaliteten

Påskhelgens våldsamma upplopp visar att mer behöver göras för att tränga tillbaka de kriminella nätverk som plågar Sverige. S-regeringen presenterar nu ytterligare initiativ för att bryta segregationen och knäcka den grova brottsligheten.

Det var en allvarsam statsminister som tillsammans med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman kallade till presskonferensen efter veckans regeringssammanträde.

Statsminister Magdalena Andersson inledde med att kraftfullt ta avstånd från de våldsamma upplopp som skakade Sverige under påskhelgen.

– Det vi såg var inga protester. Under upploppen i påsk utsattes svensk blåljuspersonal för attacker. Polisbilar sattes i brand. Stenar och molotovcocktails kastades. Poliser fruktade för sina egna och sina kollegors liv. Det här inga politiska handlingar. Det är kriminella handlingar, sa statsministern.

Att upploppen kunde provoceras fram beror i grunden på att segregationen har tillåtits gå så långt att vi nu har parallellsamhällen i Sverige, menade Magdalena Andersson.

Hon betonade vikten av att segregationen nu måste brytas och att det också är nyckeln till att komma åt den grova brottligheten och gängen.

– Integrationen har varit för dålig samtidigt som vi har haft en stor migration. Samhället har också varit för svagt med svaga resurser till polisen, till skolan, till socialtjänst. Med för svaga lagar för att beivra brott och motverka sociala problem och för svaga insatser för att bryta långvarig arbetslöshet. Så ser problemet ut. Men svaret på det kan aldrig vara att ge sig på polisen som arbetar för att upprätta lag och ordning.

Det är enligt statsministern uppenbart att mer nu behöver göras för att bryta segregationen och knäcka den grova brottsligheten. Under presskonferensen presenterades också en rad nya åtgärder – totalt åtta punkter – för att bryta segregationen och stoppa nyrekryteringen.

Det handlar bland annat om att göra det lättare för myndigheter att samarbeta och utbyta information – för att hindra att unga hamnar i kriminalitet, men också för att sätta dit de kriminella. Regeringen ska också se till att ansvariga myndigheter ska få skarpare verktyg och bättre möjlighet att använda tvingande åtgärder, så att barn och unga inte hamnar på glid. Och de brottsbekämpande myndigheterna ska få större möjligheter att använda exempelvis telefonavlyssning för att förhindra brottslighet.

För att fler barn och unga i Sveriges utsatta områden ska se sina föräldrar gå till jobbet går regeringen nu även vidare med att utreda införandet av en aktivitetsplikt i försörjningsstödet. Alla i Sverige ska bidra efter förmåga och bli en del av samhället. Inte minst alla kvinnor som förtjänar möjligheten till mer självbestämmande som en egen inkomst innebär.

– Men det här är ingen quick-fix. Det kräver ett systematiskt, men benhårt arbete. Det här är några, av en lång rad insatser. Vi kommer att behöva göra upp med tidigare sanningar och fatta tuffa beslut. Och vi kommer att återkomma med ytterligare insatser i kampen mot de kriminella gängen, sa Magdalena Andersson.

Åtta nya åtgärder för att bryta segregationen och knäcka kriminaliteten

  1. Öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare. S-regeringen vill utreda behovet av att kunna tvinga vårdnadshavare att ta emot stöd.
  2. Bättre möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter.
  3. Utredning om preventiva tvångsmedel ska kunna användas i större utsträckning för att förhindra allvarlig brottslighet.
  4. Aktivitetsplikt – deltagande i heltidsaktiviteter för rätt till försörjningsstöd. Utredning ska utforma förslag på hur krav på deltagande i heltidsaktiviteter kan införas för rätt till försörjningsstöd.
  5. Ett förbud för personer i kriminella miljöer att vistas på vissa platser.
  6. Vistelseförbud för ungdomar utreds. Socialtjänsten ges befogenheter att besluta om att barn och ungdomar inte ska få vistas på vissa platser vissa tider på dygnet, för att fånga stoppa ungdomar på väg in i gängkriminalitet.
  7. Ungdomskriminalitetsnämnder ska utredas. Liknande de i Danmark kan nämnderna vara sammansatta av personer från socialtjänst och polis som under ledning av en domare fastställer en vård- och behandlingsplan för barn och unga.
  8. Uppdrag till åtta myndigheter att undersöka hur nya statistikverktyg för uppföljning av segregation kan användas.

Det här har s-regeringen gjort hittills:

En av Socialdemokraternas främsta prioriteringar handlar om att vända på varje sten för att bryta segregationen och knäcka den grova brottsligheten. Därför har man genomfört en betydande omläggning av migrationspolitiken, den är nu en av de stramaste i EU. Bland annat har regeringen tagit initiativ till att avveckla EBO, lagen om eget boende för asylsökande, som bidrar till segregationen.

Ett 70-tal straff har skärpts, 30 handlingar kriminaliserats och polis och hela rättsväsendet byggts ut. Regeringen har också inlett en historisk utbyggnad av polisen och gett dem många nya befogenheter. Man har också gjort historiskt stora satsningar på välfärden och på att människor snabbt ska komma i arbete.

Politiken har också gett resultat. Det går snabbare för nyanlända att komma i arbete och fler gängkriminella sitter nu inne och de avtjänar också längre straff.

facebook Twitter Email