Kungsbacka stad 2050

Socialdemokraterna i Kungsbacka har skickat in ett yttrande på Kungsbacka kommuns förslag till ny fördjupad översiktsplan, FÖP.

Nu har Kungsbacka kommun lagt ut ett första utkast på förslag till ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Den ska vara vägledande i hur kommunen ska använda våra mark- och vattentillgångar i staden fram till 2050.

Vi Socialdemokrater i Kungsbacka har tagit fram och lämnat in ett yttrande med våra tillägg och synpunkter. Ni hittar våra synpunkter här.

Ni hittar kommunens förslag till för här.

facebook Twitter Email