Välkommen till föreläsning om välfärd i förändring : Hur samordna äldreomsorg och vård?

En föreläsning om teorier och forskningsrön om välfärdsförändring i allmänhet och förändrad samordning av äldreomsorg och vård i synnerhet. Vi har en välfärd som utmanas på olika sätt, men ofta saknas ett forskarperspektiv på frågorna som inte färgas av våra respektive politiska ideologier. Nu finns chansen att lyssna på forskningen och passa på att ställa frågor.

När: 29/5 klockan 18:00
Plats: Stadshuset Kungsbacka / Kommunfullmäktigesalen


En föreläsning om teorier och forskningsrön om välfärdsförändring i allmänhet och förändrad samordning av äldreomsorg och vård i synnerhet. Vi har en välfärd som utmanas på olika sätt, men ofta saknas ett forskarperspektiv på frågorna som inte färgas av våra respektive politiska ideologier. Detta gäller inte minst förändringarna de senaste 30 åren i frågan om hur äldreomsorg och vård samordnas. Vilken samordningspolitik är möjlig, hur har den förändrats, och hur väl fungerar den? Föredraget ger en inblick i hur och varför samordningspolitiken förändrats generellt på det nationella planet och i praktiken på kommunal och regional nivå, dels via ett större antal samverkansorgan över hela Sverige—som följts under det senaste decenniet genom dess företrädare från politiken, administrationen och professionerna/brukarna—och dels via effekterna och kvalitetsarbetet för äldre med sammansatta vård- och omsorgsbehov.

Stefan Szücs är Fil dr och docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten. Han disputerade år 1998 med en avhandling om demokratiskt ledarskap i en internationell jämförelse, och har sedan dess fortsatt med forskning och undervisning om servicedemokratins styrning, ledning och organisering.

Kontaktperson: Ermin Skoric, 073-6832323

facebook Twitter Email