Stora tillskott till välfärd och trygghet redan i år

Redan i budgetpropositionen för 2020 gjordes stora tillskott till välfärden. Utöver 5 nya välfärdsmiljarder gjordes också riktade satsningar på skolan och vården.

Sedan budgetpropositionen lades har tillväxtprognosen för innevarande år 2020 sänkts samtidigt som prognosen för det strukturella sparandet reviderats upp. Det möjliggör nödvändiga investeringar i välfärden. Tillskotten till välfärden och tryggheten görs inom ramen för en ordnad budgetprocess. En sammanhållen budgetprocess har tjänat Sverige väl under en lång tid.

Regeringen och samarbetspartierna presenterade 20/1 fem nya välfärdsmiljarder för i år för att trygga medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg. Medlen fördelas på 3,5 miljarder till kommunerna och 1,5 miljarder till regionerna. Regeringen återkommer inom kort om fördelningen per kommun och region.

facebook Twitter Email