Tönnberg Britt

Hur väcktes ditt politiska engagemang?
Inspirerad av Socialdemokraterna i Ale kommun. Sedan är jag född i en familj med en mamma som var städerska och en pappa som var varvsarbetare. Blev fackligt aktiv på min arbetsplats i början på 1980-talet då de inte ville skriva på kollektivavtalet.

Vad brinner du för i politiken?
Tillsammans skall vi skapa en bättre värld att leva i.
Både mänskligt och miljömässigt.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Miljöfrågor
Arbetsmiljö
Värna om barn som i tidigt skede behöver stöd och uppmuntran

Vad har du för intressen vid sidan av politiken?
Att vara kreativ, måleri och konst.
Att vandra och uppleva naturen.
Familj, vänner och bilar.
God mat.

facebook Twitter Email