RÖTT ELLER BLÅTT?

Vilka som styr i Sverige spelar roll och gör skillnad för dig och dina arbetskamrater! Rösta på Socialdemokraterna för ett rödare, starkare och tryggare Sverige för vanligt folk.
Tryggare jobb:

• Avskaffa den otryggaste anställningsformen allmän visstid och stoppa hyvlingen av arbetstid

• Möjlighet till studiestöd för att plugga vidare mitt i livet.

• Inför heltid som norm.

Försämrad anställningstrygghet:

• Dubbla provanställningstiden från 6 till 12 månader vilket förlänger tiden det tar att få en trygg anställning

Ordning och reda på arbetsmarknaden:

• Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

• Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

• Krafttag mot arbetslivskriminalitet och exploatering av utländsk arbetskraft.

Oschysst konkurrens och dumpade löner:

• Sänk lönerna genom att lagstifta om lägre ingångslön.

• Återinför ”Lex Laval” och öppna upp för utländska företag att dumpa löner och villkor.

• En mer oreglerad arbetskraftsinvand­ring utan krav på schyssta villkor.

• Inskränka strejkrätten genom att begränsa möjligheten till sympati­åtgärder.

God arbetsmiljö och trygghet när du är på jobbet:

• Nollvision för dödsolyckor på jobbet.

• Skärpta påföljder vid allvarliga arbetsmiljöbrott.

• Satsning på Arbetsmiljöverket och de regionala skyddsombuden.

Minskade möjligheter för skyddsombuden att säkra en god arbetsmiljö:

• Nej till utökade möjligheter för fackliga skyddsombud att kontrollera arbetsmiljön på fler arbetsplatser.

• Lägga ner arbetsmiljöforskningen.

Högre pensioner och ökad trygghet vid arbetslöshet och sjukdom:

• Höjda pensioner så att du får minst 70 % av slutlönen i pension.

• Stärkt a­-kassa och höjt tak.

• Förbättrat sjukförsäkringen genom att bland annat höja taket och avskaffa den bortre tidsgränsen för ersättning.

Sämre a-kassa och försämrade villkor när du är sjuk:

• Sänkt ersättning vid sjukdom och arbetslöshet.

• Återinföra den bortre tidsgränsen för hur länge man ska kunna få ersättning vid sjukdom vilket skulle öka antalet som blir utförsäkrade.

• Slopat skatteavdrag för avgiften till facket och a-­kassan vilket gör det dyrare att vara med.

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över och stärka välfärden:

• Fortsatta satsningar på stärkt välfärd i hela landet.

• Stopp för vinstjakten så att våra skatte­pengar går till det de är avsedda för.

• Säkerställa att alla medborgare får vård efter behov.

Fortsatta skattesänkningar för de rikaste och vinster i välfärden:

• Sänka skatten för de redan rikaste.

• Fortsätta tillåta att våra skattepengar går till välfärdskapitalisternas vinster.

• Fortsätta tillåta att den som har en privat försäkring eller kan betala får gå före i vårdkön.

facebook Twitter Email