RÖTT ELLER BLÅTT?

Vilka som styr i Sverige spelar roll och gör skillnad för dig och dina arbetskamrater! Den 11 september avgör du vilka som skall styra Sverige. Rösta på Socialdemokraterna för ett rödare, starkare och tryggare Sverige för vanligt folk.
Tryggare jobb:

• Avskaffa den otryggaste anställningsformen allmän visstid och stoppa hyvlingen av arbetstid

• Möjlighet till studiestöd för att plugga vidare mitt i livet.

• Inför heltid som norm.

Försämrad anställningstrygghet:

• Dubbla provanställningstiden från 6 till 12 månader vilket förlänger tiden det tar att få en trygg anställning

Ordning och reda på arbetsmarknaden:

• Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

• Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

• Krafttag mot arbetslivskriminalitet och exploatering av utländsk arbetskraft.

Oschysst konkurrens och dumpade löner:

• Sänk lönerna genom att lagstifta om lägre ingångslön.

• Återinför ”Lex Laval” och öppna upp för utländska företag att dumpa löner och villkor.

• En mer oreglerad arbetskraftsinvand­ring utan krav på schyssta villkor.

• Inskränka strejkrätten genom att begränsa möjligheten till sympati­åtgärder.

God arbetsmiljö och trygghet när du är på jobbet:

• Nollvision för dödsolyckor på jobbet.

• Skärpta påföljder vid allvarliga arbetsmiljöbrott.

• Satsning på Arbetsmiljöverket och de regionala skyddsombuden.

Minskade möjligheter för skyddsombuden att säkra en god arbetsmiljö:

• Nej till utökade möjligheter för fackliga skyddsombud att kontrollera arbetsmiljön på fler arbetsplatser.

• Lägga ner arbetsmiljöforskningen.

Högre pensioner och ökad trygghet vid arbetslöshet och sjukdom:

• Höjda pensioner så att du får minst 70 % av slutlönen i pension.

• Stärkt a­-kassa och höjt tak.

• Förbättrat sjukförsäkringen genom att bland annat höja taket och avskaffa den bortre tidsgränsen för ersättning.

Sämre a-kassa och försämrade villkor när du är sjuk:

• Sänkt ersättning vid sjukdom och arbetslöshet.

• Återinföra den bortre tidsgränsen för hur länge man ska kunna få ersättning vid sjukdom vilket skulle öka antalet som blir utförsäkrade.

• Slopat skatteavdrag för avgiften till facket och a-­kassan vilket gör det dyrare att vara med.

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över och stärka välfärden:

• Fortsatta satsningar på stärkt välfärd i hela landet.

• Stopp för vinstjakten så att våra skatte­pengar går till det de är avsedda för.

• Säkerställa att alla medborgare får vård efter behov.

Fortsatta skattesänkningar för de rikaste och vinster i välfärden:

• Sänka skatten för de redan rikaste.

• Fortsätta tillåta att våra skattepengar går till välfärdskapitalisternas vinster.

• Fortsätta tillåta att den som har en privat försäkring eller kan betala får gå före i vårdkön.

facebook Twitter Email