Maj-Britt Rane Andersson

2:e vice ordförande Nämnden för Vård & Omsorg
Kontaktinformation:
Telefon: 0706-36 94 72
E-post: maj-britt.rane-andersson@kungsbacka.se 

Maj-Britt Rane Andersson är 2:e vice ordförande i Nämnden för Vård & Omsorg.

Hur väcktes ditt politiska engagemang?
Min familj i Falkenberg var socialdemokrater men inte partianslutna men jag levde i socialdemokratin i min barndom. 1:a maj,möten med min mors S-Kvinnor m.m. Vänner till familjen som var anslutna. Och politik var med på våra sammankomster. När jag träffade min man Tore blev det tydligt var han hade sina sympatier så jag återupptäckte mina värderingar och gick med i partiet 1976 och ville visa min tillhörighet.

Vad brinner du för i politiken? Vilka är dina hjärtefrågor?
Att ingen skall vara utanför, att hjälpa varandra och visa att vi socialdemokrater gör skillnad för innevånarna i Kungsbacka. Sen dess har mitt engagemang kretsat kring sociala frågor inom IFO(IF) naturligt eftersom jag är socionomutbildad. Numera frågor som gäller både barn och äldre,men fortsatt sociala frågor. Hjärtefrågor är förskola och skola, social omsorg om äldre och Individfrågor inom IF

Vad har du för intressen vid sidan av politiken?
Musik, teater samt litteratur, i en litteraturcirkel sedan 35 år! 7 barnbarn gör också mitt engagemang påtagligt genom att påverka,kämpa.

Klicka här för att se alla Maj-Britts politiska uppdrag i Kungsbacka kommun

facebook Twitter Email