Kent Stenhammar

Ledamot i Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Kontaktinformation:
Telefon: 0704-80 34 12
E-post: kent.stenhammar@kungsbacka.se 

Kent Stenhammar är ledamot i Nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Hur väcktes ditt politiska engagemang?
Mitt intresse för politiken växte fram genom mitt fackliga engagemang på sjuttiotalet, då jag insåg att det inte räckte med enbart fackliga frågor.

Vad brinner du för i politiken? Vilka är dina hjärtefrågor?
Mina hjärtefrågor tog jag med mig från mitt fackliga engagemang och gäller frågor som kamp för de som har det svårt i vårt samhälle.

Vad har du för intressen vid sidan av politiken?
Vid sidan av politiken är jag intresserad av mina hundar, läsa böcker, fiske, långpromenader.

Klicka här för att se alla Kents politiska uppdrag i Kungsbacka kommun

facebook Twitter Email