Johan Tolinsson

2:e vice ordförande Förskola & Grundskola
Kontaktinformation:
Telefon: 
E-post: johan.tolinsson@kungsbacka.se 

Johan Tolinsson är gruppledare för den Socialdemokratiska gruppen samt 2:e vice ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola.

Hur väcktes ditt politiska engagemang?
Det är alla människors lika värde. För mig är det viktigt att som Johan stå upp för mina värderingar, behandla alla lika oavsett hudfärg, kön, religions tro, sexuell läggning med mera. ”Framtidstro för alla – alla människors lika värde” är budskapet.

Vad brinner du för i politiken? Vilka är dina hjärtefrågor?
Ett hållbart, jämställt och socialt samhälle. För att lyfta fram något är ett jämställt samhälle. Det tjänar alla på. Mina hjärtefrågor är frågor som berör de svagaste och mest utsatta i samhället, de som är behov av assistans, som omfattar LSS. Lagen om stöd och service. En hållbar skola för anställda och personal är ett viktigt område. Slutligen säkra kvaliteten för våra äldre inom Vård& Omsorg i Kungsbacka. Detta genom att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor i syfte att anställda inom vården har de bästa förutsättningar för, att vårda våra äldre . Att kunna erbjuda olika former av boenden för våra äldre.

Vad har du för intressen vid sidan av politiken?
Att upptäckta nya platser, städer i och utanför Sverige för att kunna återkomma till. Att resa med min fru, men även tillsammans med vänner värderar jag högt. Framförallt att umgås med min fru och vänner.
På det personliga planer är det roligt att lära sig laga nya maträtter och överraska min fru.

Klicka här för att se alla Johans politiska uppdrag i Kungsbacka kommun

facebook Twitter Email