Det är dags att satsa på välfärden

Kungsbacka är en fantastisk kommun att bo i, men detta gäller tyvärr inte för alla. Den Moderatledda majoriteten har trots goda ekonomiska resultat år efter år lagt sparbeting på skola och omsorg d.v.s. vår gemensamma välfärd. Vi Socialdemokrater anser att en så rik kommun som Kungsbacka inte skall snåla in på välfärden utan skall erbjuda en likvärdig skola för alla elever, en god boendemiljö för äldre och personer med funktionshinder samt en bra arbetsmiljö för kommunens personal.

Inför valet 2022 prioriterar Socialdemokraterna tre områden i Kungsbacka. Det handlar om omsorgen, bostäder och skolan.


Omsorgen
Kungsbacka måste satsa på en bättre och mer värdig omsorg för våra äldre och personer med funktionsnedsättning

Bostäder
Det måste byggas mer bostäder i Kungsbacka och framförallt bostäder som alla har råd med.

Skola
Alla elever skall ges möjligheten att prestera på toppen av sin förmåga. För att nå dit måste fler lärare anställas i kommunen.
facebook Twitter Email