Britt Tönnberg

Ledamot AU i Nämnden för Teknik
Kontaktinformation:
Telefon: 763-16 24 49
E-post: britt.tonnberg@kungsbacka.se 

Britt är ledamot i AU och i nämnden för Teknik.

Hur väcktes ditt politiska engagemang?
Inspirerad av Socialdemokraterna i Ale kommun. Sedan är jag född i en familj med en mamma som var städerska och en pappa som var varvsarbetare. Blev fackligt aktiv på min arbetsplats i början på 1980-talet då de inte ville skriva på kollektivavtalet.

Vad brinner du för i politiken? Vilka är dina hjärtefrågor?
Hållbarhets- och miljöfrågor. Viktigt att värna om vår livsmiljö för oss själva och kommande generationer. Barn som behöver extra stöd skall få det i tidigt skede.

Vad har du för intressen vid sidan av politiken?
Att vara kreativ, måleri och konst. Att vandra och uppleva naturen. Familj, vänner och bilar. God mat.

Klicka här för att se alla Britts politiska uppdrag i Kungsbacka kommun

facebook Twitter Email