Regionfullmäktige

Nedanstående representerar Socialdemokraterna i Kungsbacka i Regionfullmäktige.
Vi har tre ordinarie platser i regionfullmäktige.

 

Jonas Strand  Ledamot

Helen Ung Le  Ledamot

Mikael Delin  Ledamot

 

Maud Lanne ersättare

Martin Aronsson ersättare

Eva Borg ersättare

facebook Twitter Email