Regionfullmäktige

Nedanstående representerar Socialdemokraterna i Kungsbacka i Regionfullmäktige.
Vi har tre ordinarie platser i regionfullmäktige.

 

Maud Lanne  Ledamot

Jonas Strand  Ledamot

Eva Borg  Ledamot

 

Mikael Delin ersättare

Helen Ung Le ersättare

Odd Hessler ersättare

facebook Twitter Email