Våra politiker

Socialdemokraterna i Kungsbacka har närmare 50 aktiva förtroendevalda politiker som kämpar för att förverkliga vår politik. Det gör de i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt i ett tjugo-tal kommunala nämnder och styrelser. Nästan alla är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Vårt kommunalråd heter Eva Borg som även är andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Vi har också politiker i Region Hallands fullmäktige, nämnder och styrelser. Jonas Strand är vår politiker i regionstyrelsen.

I menyn till höger hittar du närmare information om våra förtroendevalda och hur du kontaktar dem. De svarar gärna på dina frågor och är också beredda att driva dina krav på förbättringar i kommunen och regionen.

Idécafé  31 mars
 kl 18.30 – 20.00
Esteten på ABF
Verkstadsgata 14,

Tema: återkommer
Kan du inte komma denna gång så anteckna tisdagskvällar jämna veckor i din almanacka så du inte bokar annat de kvällarna.

Anmäl er gärna så att vi vet att fikat räcker till alla.
Välkomna!
Ingemar, Jan och Åke
 

 

facebook Twitter Email