Arbetarekommunens Styrelse

Ledamöter
Ann-Louise Lundqvist      Ordförande
Jonas Strand    
Vice ordförande
Åsa Andersson    
Kassör
Johan Tolinsson    
Facklig ledare
Birgitta Litsegård  
Studieledare
Martin Aronsson
Maj-Britt Rane Andersson
Magdalena Sundqvist
Mikael Delin

Ersättare
Ingela Hansson
Fredrik Rohdén
Hans-Olof Werner

Idécafé  31 mars
 kl 18.30 – 20.00
Esteten på ABF
Verkstadsgata 14,

Tema: återkommer
Kan du inte komma denna gång så anteckna tisdagskvällar jämna veckor i din almanacka så du inte bokar annat de kvällarna.

Anmäl er gärna så att vi vet att fikat räcker till alla.
Välkomna!
Ingemar, Jan och Åke
 

 

facebook Twitter Email