Sara Heikkinen Breitholtz

Ledamot Kommunfullmäktige
Kontaktinformation:
Telefon: 0704-98 08 49
E-post: sara.heikkinen@kungsbacka.se 

Sara är ledamot i Kommunfullmäktige.

Hur väcktes ditt politiska engagemang?
Jag har alltid varit politiskt intresserad. Mitt samhällsintresse och engagemang har funnits sedan jag gick i grundskolan. Jag har utbildat mig till jurist i både Sverige och Skottland och den möjligheten hade jag aldrig haft om det inte vore för Sverige och den svenska modellen som socialdemokraterna och arbetarrörelsen byggt upp. Jag vill att alla barn som idag föds och växer upp i Sverige ska ha samma möjlighet oavsett i vilken familj man föds. Jag har alltid trott att vårt samhälle blir starkare och gynnas av att alla ges samma möjligheter.

Vad brinner du för i politiken? Vilka är dina hjärtefrågor?
Jag brinner för en jämlik skola där alla barn ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Alla barn och unga ska kunna välja vad de vill göra i livet. Advokat, läkare, svetsare eller lärare. Den svenska skolan ska stå för och möjliggöra för alla barn, oavsett bakgrund, att nå sina egna mål. Stöd ska finnas till den som behöver och extra utmaningar till den som vill. Vi ska ha en skola som rustar våra unga för den globala och digitala värld vi nu lever och utvecklas i.

Jämställdhet mellan män och kvinnor en av mina drivkrafter. Jag inser nu, ju äldre jag blir att kvinnor möter orättvisor i alla former genom hela livet. Kvinnor får sämre vård än män. Kvinnosjukdomar glöms bort och forskningen får inte tillräckligt med pengar. Om du  som välutbildad kvinna väljer att bilda familj förväntas du vara hemma i större utsträckning med barnen än mannen och missgynnas på så vis i karriären. Väljer du att fortsätta arbeta missgynnas du även då. Allt detta måste få ett slut så att män och kvinnor kan ges samma möjligheter. Oavsett hur deras drömmar ser ut.

Jag ser också hur vi behöver bli bättre på samhällsbyggnad i Sverige. Vi måste fokusera på att bygga hållbara samhällen med allt vad det innebär. Vi kan inte bara fokusera på bostäder som vi gör idag. Våra samhälle måste byggas med agenda 2030 i åtanke anser jag. Med det menar jag att vi behöver bostäder men också service och kommunikationer. Jag vill ha samhällen som är hållbara över tid som ger förutsättningar för möten över våra normala gränser. Här tror jag vi har en stor resa att göra. Vi kan inte enbart fokusera på en del av byggandet utan vi måste se det som en enhetligt process. Först då får vi ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara samhällen.

Vad har du för intressen vid sidan av politiken?
När jag inte arbetar eller är politiker älskar jag att umgås med min familj. Vi är oerhört hockey intresserade och älskar dessutom att uppleva världen. Det betyder att vi reser när vi kan men också att jag umgås med andra kulturer genom matlagning och vänner som jag har i hela världen.

Klicka här för att se alla Saras politiska uppdrag i Kungsbacka kommun

facebook Twitter Email