Svar från (S) gällande Sjöaremossen

I en insändare kritiseras Peter Söderberg för sitt agerande vad det gäller omdiskuterade Sjöaremossen.

Efter beslutet i Nämnden för Fritid och Folkhälsa lade Moderaterna upp en notis om detta på sin hemsida.
Magdalena Sundqvist (S) Thomas Johansson (S) bemöter detta i nedanstående insändare.

 

”Lögn och förtal om Sjöaremossen”

facebook Twitter Email