Svar från (S) gällande Sjöaremossen

I en insändare kritiseras Peter Söderberg för sitt agerande vad det gäller omdiskuterade Sjöaremossen.

Efter beslutet i Nämnden för Fritid och Folkhälsa lade Moderaterna upp en notis om detta på sin hemsida.
Magdalena Sundqvist (S) Thomas Johansson (S) bemöter detta i nedanstående insändare.

 

”Lögn och förtal om Sjöaremossen”

Idécafé  31 mars
 kl 18.30 – 20.00
Esteten på ABF
Verkstadsgata 14,

Tema: återkommer
Kan du inte komma denna gång så anteckna tisdagskvällar jämna veckor i din almanacka så du inte bokar annat de kvällarna.

Anmäl er gärna så att vi vet att fikat räcker till alla.
Välkomna!
Ingemar, Jan och Åke
 

 

facebook Twitter Email