Ny pensionsöverenskommelse

Nu höjs grundpensionen – vanligt folk ska en trygg och bra pension. Socialdemokraterna gör nu i en ny blocköverskridande överenskommelse nödvändiga förändringar för att reformera pensionssystemet.

Läs mer om överenskommelsen här:
https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2017/blockoverskridande-overenskommelse-for-langsiktigt-hojda-och-trygga-pensioner/

facebook Twitter Email